top of page

Shock Forest Group

Cosmic Radio

Cosmic Radio is een diepgaand en uitgebreid project waarin verleden, heden en toekomst van radio in de breedste zin van het woord wordt onderzocht. Het onderzoek wordt gedaan door Shock Forest Group. Het eerste deel vond plaats van 28 maart tot 16 april 2023, met onder andere een talk onder leiding van Charles Esche in het Van Abbemuseum en een sonische installatie tijdens STRP festival.

Shock Forest Group bestaat uit zeven onderzoekers: Katya Abazajian, Sheryn Akiki, Axel Coumans, Susanna Gonzo, Nicolás Jaar, Daria Kiseleva en Jelger Kroese. Het is een internationaal, multidisciplinair collectief van muzikanten, ontwerpers, taalkundigen, programmeurs en ecologen. Ze geloven in een vrije vorm van onderzoek, het onderzoeken van een polyfonie van waarheden die kunnen resoneren en weerkaatsen in en door de plaatsen waarin ze zijn ingebed.

Het tweede deel van het onderzoeksproject vond plaats in het van 15 november t/m 3 december 2023 in en om het Van Abbemuseum.

cosmicradio_edited.png
BoudewijnBollmann_STRP2023_12april2023_opening_LORES 55.jpeg
“Ons lichaam helpt ons om naar onze vragen te luisteren. Waar komen de geluiden in deze kamer vandaan? Hoe zullen ze van dag tot dag veranderen? Hoe voelen niet-menselijke wezens het geluid dat onze elektriciteitsnetten veroorzaken? Welke invloed heeft het geluid op ons, zelfs als we het niet kunnen horen?”

Part #1: april 2023

13 - 16  April 2023

STRP festival

Part #2: nov/december 2023

12 April 2023, Talk met Charles Esche, Van Abbemuseum

13-16 April 2023 Expositie en film, Microstad @ STRP

15 April 20223 Live radio show, Microstad @ STRP

16 April 2023, live activaties Antenna installation, Microstad @ STRP

13 november - 3 december 2023

Van Abbemuseum

15-29 november 2023, Workshops Temporary Shock Forest Group

2 december 2023, Radial Seedscape performance #1

3 december 2023, Radial Seedscape performance #2

bottom of page